Castellano

Assessoria Comptable

ASSESORAMENT D'EMPRESES BC2 S.AP.
Domicili: Avinguda Diagonal, 381 Principal 08008 Barcelona
Dades Registrals:
CIF: A-58833344

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ D'AQUESTA WEB
I.- Vostè está accedint a una Web titularitat d'ASSESSORAMENT D'EMPRESES BC2 S.AP. (d'ara en endavant BC2). Aquesta Web pot esser visitada per a qualsevol Usuari de forma lliure i gratuÏta. S'entendrá per "Usuari" tota persona física o jurídica que accedeixi a aquesta Web subjecte pe tant a les presents Condiciones Generals i al contingut dels Avisos Legals, Polítiques de privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant referits conjuntament com a Avisos Legals)
II.- L'Usuari haurà d'utilitzar aquesta Web de conformitat amb les presents Condiciones Generals, el contingut dels avisos Legals i com amb la Llei, podent BC2 denegar o retirar l'accés a la Web i/o als serveis continguts en la mateixa sense necessitat de preavís a qualsevol Usuari que no doni compliment a aquestes Condicions Generals.
III.- En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre per l'accés i ús d'aquesta Web, tot i que per a l'utilització de determinats serveis de la mateixa s'hagi de realitzar un registre previ com a client.
IV.- BC2 es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web.
V.- No està permesa la inclusió dels continguts d'aquesta Web en altres portals de Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació publica no transformació dels continguts d'aquesta Web ja sigui gratuÏtament o mitjançant contraprestació econòmica en cap forma o suport.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La Política de Privacitat de BC2 es regeix pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. En aquest apartat passem a exposar la Política de Privadesa del nostre Web Site sobre la informació de caràcter personal que els usuaris poden facilitar en visitar-ho.

I. Ús i tractament de dades de caràcter personal.
En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) BC2 li informa que les dades de caràcter personal proporcionades en emplenar els formularis de registre electrònic continguts en el seu web i de les consultes remeses referents als serveis que oferim podran ser incorporats a un fitxer automatitzat, podent exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes i condicions prevists en l'apartat 3. Les dades són tractades amb la finalitat d'informar sobre novetats legals i serveis. Emplenar els nostres formularis, validar-los i enviar-los o remetre'ls a qualsevol de les adreces de correu electrònic facilitades en la web, implica que ha estat vostè informat i, si escau, atorga el seu consentiment a la Política de Privacitat BC2., reconeixent que les dades que ens facilita son exactes i veraces.
En compliment de la Llei 31/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrènic (SSICE), BC2 no remetrà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris, si bé, encara comptant amb l'autorització del destinatari, identificarà mitjançant la paraula "publicitat" aquells correus electrònics que continguin comunicacions comercials o promocions diferents de les sol·licitades o de les sol·licitades que siguin necessàries per dur a terme la prestació dels nostres serveis.

II. Mesures de seguretat.
BC2 ha implantat totes aquelles mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tot això dins de les limitacions que presenta la seguretat en Internet.

III. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Totes aquelles persones que hagin facilitat les seves dades a BC2 . podran accedir a les seves dades, rectificar-los, modificar-los o oposar-se al seu tractament dirigint-se per correu postal a ASSESSORAMENT D'EMPRESES BC2 S.A.P., Avinguda Diagonal, 381, Principal, 08008 Barcelona; o per correu electrònic a bc2@bc2.cat, acompanyant en tot cas a la seva sol·licitud copia del seu DNI.

IV. Enllaços
El Web site de BC2 ofereix enllaços a altres Web sites de terceres empreses que poden resultar del seu interès, al no poder garantir el compliment per part d'aquestes empreses de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i comerç electrònic, BC2 no assumeix responsabilitat alguna, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol classe que puguin derivar-se de l'accès, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per BC2 i que resultin accessibles a través de la pàgina www.bc2.cat, si bé manifesta no tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remitent sigui il·lícita o lesioni béns o drets d'un tercers susceptibles de indemnització.

V. Modificació de la política de privacitat.
BC2 es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat comprometent-se a publicar qualsevol modificació amb almenys deu dies d'antelació a la seva efectiva aplicació.

VI. Accés a la Web i Contrasenyes.
Algunes de les dades dels Usuaris obtingudes a través de la present Web estan protegides mitjançant contrasenyes escollides per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir en secret la seva contrasenya i a protegir-lla d'utilitzacions no autoritzades. En el cas de que la contrasenya fos revelada a tercers l'Usuari ser´ responsable de l'ús que es faci per part d'aquests. L'usuari haurà de notificar a BC2 immediatament qualsevol ús no consentit de la seva compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web en quan en tingui coneixement.
BC2 no es fa responsable front als Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui per causes directament imputables a BC2, ni per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens a BC2.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
Son propietat d'ASSESSORAMENT D'EMPRESES BC2, S.A.P. i es troben protegides per les lleis espanyoles, de l'Unió Europea i internacionals, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta web i qualsevol dels seus continguts, queda reservada a favor d'ASSESSORAMENT D'EMPRESES BC2, S.A.P. La seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant la vida legal dels mateixos.
S'entenen inclosos entre els esmentats drets, a títol d'exemple i no limitativament, qualsevols drets de propietat intel·lectual i industrial sobre texts, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans u dissenys, programes d'ordinador i els seus elements així com l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquesta web.
Tanmateix, el contingut d'aquesta web te la consideració de programa d'ordinador i li es d'aplicació la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional vigent sobre la matèria.
Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, copia, comunicació pública, distribució, modificaci&oaucte;, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altre forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d'aquesta web o qualsevol dels seus continguts.

ÚS DE COOKIES
BC2 li informa que aquesta Web utilitza (http://www.google.com/privacypolicy.html), un servei analític de web prestat per Google, Inc., una compañía de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que son uns arxius de text ubicats en el seu ordinador per tal d'ajudar a aquest website a analitzar l'ús que en fan els Usuaris. La informació que genera la cookie sobre l'ús de la Web (incloent la seva adreça IP) es transmetrà directament i s'arxivarà per Google en els seus servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per comte de BC2 amb el propòsit de conèixer l'ús de la web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús de Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altre dada de la que disposi. Vostè por rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies al accedir al website o mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador però si decideix fer-ho ha de saber que potser no podrà utilitzar la plena funcionalitat d'aquest Website. Al utilitzar aquest website vostè presta el seu consentiment al tractament de la informació sobre vostè per Google en la forma i amb la finalitat indicades en aquest avís.
Tanmateix li recordem que vostè pot esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador o dispositiu, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una cookie, així com configurar el seu ordinador o dispositiu per rebre un avís en pantalla de la recepció de Cookies per tal d'impedir la seva instal·lació en discs durs. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions accedeixi a les instruccions del seu navegador o a la pantalla s'ajuda.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les relacions que s'estableixin entre BC2 i l'Usuari seran interpretades i es regiran per les presents Condicions i Avisos i subsidiàriament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre BC2 i l'Usuari seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb expressa renuncia a qualsevol altre aforament o jurisdicció competent i existeix.

L' accès a aquesta Web implica l'acceptació per part de l'Usuari de les presents Condicions i Avisos i el seu compromís de respectar-les.


BC2
C/ Avda Diagonal 381 Ppal 1a
08008 - Barcelona
Tel. 932 384 890
Fax. 932 384 891 - Email. bc2@bc2.cat
www.bc2.cat
Avís Legal - Política de cookies