Castellano
Assessoria Legal i Mercantil

 • Assessorament, avaluació legal i assistència a les empreses en les seves relacions amb clients, consumidors i proveïdors.
 • Redacció i revisió d'estatuts de tota classe de societats.
 • Assessorament, avaluació legal (due diligence) i ajuda a la negociació en compravenda de societats, empreses i actius de societats.
 • Acords de presa de participació financera i tecnològica.
 • Constitució de societats, modificacions estatutàries, reorganitzacions, fusions, escissions i dissolucions de societats.
 • Assesorament i cerca de sol.lucions en situacions de crisi empresarial. Concurs de creditors.
 • Secretaria jurídica - administrativa i assessorament als òrgans socials.
 • Redacció d'acords entre accionistes.
 • Detecció de problemàtiques i avaluació de riscos.
 • Planificació i assessorament en la implantació a Espanya de tota classe d'empreses i activitats.
 • Assessorament en matèries de propietat industrial i intel·lectual.
 • Assessorament en matèries de defensa de la competència i de competència deslleial.
 • Avaluació de risc de responsabilitat dels administradors de societats mercantils.
 • Auditories legals, Due Diligences.
 • Assessorament, negociació i redacció de tot tipus de contractes.
 • Reclamació d'impagats.
 • Assessorament en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, comerç electrònic i Llei de la Societat de la Informació.


BC2
C/ Avda Diagonal 381 Ppal 1a
08008 - Barcelona
Tel. 932 384 890
Fax. 932 384 891 - Email. bc2@bc2.cat
www.bc2.cat
Avís Legal - Política de cookies